What is SDN ? Không phải chỉ một mầu hồng

Tổng kết lại vài ý về giải pháp SDN, cần cân nhắc thật kỹ trước khi đầu tư để đạt được hiệu quả như mong đợi.

SDN is a solution for
– High demand on resources
– Unpredictable traffic patterns
– Rapid network reconfiguration
– Incorporating business rules

SDN is ideal for
– Rapidly changing traffic patterns
– Large data Centers

The Cost of SDN
– Replace network infrastucture
– Reconfigure the network
– Retrain staff
– New tools