Thời gian cho khóa học

Thời gian mở lớp học: Mỗi khi các bạn liên hệ với tôi, tôi mở lớp.

+ Khóa học  ITIL 2011 foundation thời lượng 16h. Dự kiến gồm 02 ngày cuối tuần, tuy nhiên thời gian học phụ thuộc vào điều kiện thời gian của các bạn – lịch học cụ thể sẽ được quyết định với sự đồng thuận của tất cả các thành viên trong khóa học. Tôi đưa ra một số mẫu thời gian biểu dự kiến như sau :

-> khóa biểu 1: Các ngày trong tuần từ thứ 2 – thứ 6: học từ 19h – 21h30.  Các ngày T7 & CN: buổi sáng 9h-12h, buổi chiều 13h30-16h30. Với thời gian biểu này, sau 01 tuần tham gia khóa học + 01 tuần bạn tự ôn tập ở nhà, bạn sẽ tự tin tham gia đợt thi lấy chứng chỉ ITIL 2011 foundation.

-> khóa biểu 2: Các ngày 2-4-6 hoặc 3-5-7. Với thời gian biểu này, sau 02 tuần tham gia khóa học + 01 tuần bạn tự ôn tập thêm ở nhà, bạn sẽ tự tin tham gia đợt thi lấy chứng chỉ ITIL 2011 foundation.

+ Khóa học Solarwinds Orion NPM v11.5:  thời lượng 16 giờ, dự kiến học trong 02 ngày T7-CN cuối tuần + 01 tuần tự ôn thêm ở nhà, các bạn sẽ tự tin tham gia đợt thi lấy chứng chỉ Solarwinds SCP.

+ Khóa học Quản lý vận hành Trung tâm dữ liệu:  thời lượng 16 giờ, dự kiến học trong 02 ngày T7-CN cuối tuần.

Chú ý: Do chứng chỉ của hãng EPI là CDCP, CDFOM cần phải tham gia khóa học do chính hãng đào tạo (chi phí rất cao) mới được tham gia thi. Nên tôi chỉ cung cấp kiến thức các khóa học này đến các bạn – người mong muốn học kiến thức (lý thuyết cơ bản và thực tế áp dụng) để các bạn ứng dụng luôn vào công việc.

Với kinh nghiệm đã tham gia các khóa học do chuyên gia nước ngoài giảng dậy, tôi đảm bảo các bạn sẽ hài lòng với kiến thức thu được so với chi phí bỏ ra khi tham gia các khóa học do tôi đào tạo.

3 thoughts on “Thời gian cho khóa học

  1. Pingback: pic
  2. Pingback: pic
  3. Pingback: kaybol

Leave a Reply

Name
Email
Website

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *