Solarwinds License

Tôi giới thiệu một số thông tin về cách tính Lencense của Solarwinds để các bạn hiểu rõ hơn về nội dung quan trọng này.

 

Về cơ bản, sau khi các bạn add node các thiết bị/máy chủ muốn cần được monitor, các bạn sẽ nhìn được số lượng Node/Interface/Volumes trong thông tin hiển thị License, từ con số này các bạn sẽ tìm con số cao nhất, rồi đối chiếu với bảng License của Solarwinds để lựa chọn. Các bạn có thể tinh chỉnh tăng giảm số lượng Elements cần được giám sát theo khả năng tài chinh của mình sao cho hiệu quả. Hình dưới là bảng giá cơ bản nhất do chính Solarwinds thông báo cho khu vực Châu Á. Giá mua thực tế có thể thấp hơn tùy vào từng thời điểm và thương lượng.

Untitled