Khóa học Solarwinds Orion Network Performance Monitor version 11.5

Trong thời đại Công nghệ thông tin hiện nay, việc sử dụng các giải pháp giám sát quản trị hệ thống CNTT ngày càng trở nên cấp thiết. Các Công ty/ doanh nghiệp đang có tốc độ phát triển kinh doanh nhanh chóng, đi theo đó là mở rộng hệ thống CNTT và áp dụng công nghệ ngày càng phức tạp. Việc sử dụng các phần mềm quản lý mạng nhằm hỗ trợ đăc lực đội ngũ quản trị mạng hoàn thành nhiệm vụ là một xu hướng tất yếu.

Solarwinds là nhà cung cấp giải pháp giám sát hệ thống CNTT nổi tiếng toàn thế giới. Hỗ trợ các tổ chức chủ động giám sát, xác định nguyên nhân gốc và giải quyết các vấn đề hạ tầng CNTT trước khi chúng ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình hoạt động kinh doanh. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc triển khai giải pháp Solarwinds để giám sát hệ thống CNTT có quy mô lớn và phức tạp, tôi xin giới thiệu đến các bạn sản phẩm giám sát hệ thống Network Solarwinds Orion NPM v11.5

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 16 giờ

YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ ĐẦU VÀO

 • Có kiến thức cơ bản về máy tính, hệ điều hành.
 • Có kỹ năng cơ bản sử dụng Internet, kiến thức sơ bộ về mạng máy tính (tốt nhất là đã học qua chứng chỉ CCNA).
 • Khả năng đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh

KẾT QUẢ ĐẦU RA

 • Các bạn sẽ tự mình cài đặt và quản trị phần mềm giám sát hệ thống mạng của công ty với công cụ Solarwinds Orion NMP v11.5 một cách chuyên nghiệp, linh hoạt.

CÁC KHÓA HỌC LIÊN QUAN

 • Học viên có thể tham gia các khóa học có liên quan như: Solarwinds Orion Server and Application Monitor (SAM), Orion Netflow Traffic Analyzer (NAT).

ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH

DURATION: 16 hours (02 ngày)

AUDIENCE

Technical staff working with Solarwinds.

COURSE TOPICS

Module 1: Getting started with Solarwinds

–  What is SolarWinds, Products, Integration.

–  ICMP, WMI, SNMP, MIBs, OIDs.

Module 2: Installing Solarwinds NPM v 11.5

 • Understanding NPM Server Prerequisites.
 • IIS Installing.
 • Orion NPM Configuration Wizard.

–  Hands on: Connecting to SolarWinds, , using SolarWinds.

Module 3: Device discovery with SolarWinds

– Manual discovery, automatic discovery, controlling IP discovery, polling, thresholds.

– Hands on: Adding ICMP only, SNMP and WMI nodes. dependencies, groups.

Module 4: Agents

– Configuring devices for SNMP support, communities, traps, syslog. MIBs, SNMPv3, obtaining MIB information. Universal device poller.

– Hands on: MIB browser, MIB walking, syslog. Message center.

Module 5: Using SolarWinds

 • Configuring users and groups.
 • Defining Custom Properties.
 • Using the Account Limitation Builder.

–  The home page, Views, changing views, adding views.

–  Hands on:  Views and menu customisation..

Module 6: Alerts

– Filters, acknowledgements, notes. Basic alert configuration, Advanced alert configuration.

– Hands on: Configuring alerts.

Module 7: Reports

– Creating reports, on demand reports, scheduled reports, customising reports, adding reports to views. Standard reports.

– Hands on: Performance reports. Graphs.

Module 8: Maps

– Orion Network Atlas, the background, adding objects, connect now, applying to views.

– Hands on: Customising a map.

Module 9: Administration

– Backups, Restore the database.

Module 10: Tôi bonus thêm 01 module trong khóa học này, đó là  phần mềm Solarwinds  NTA version 4.1

Planning a NetFlow Deployment.

– Device Configurations.

– NTA Configuration

– Sau khi kết thúc khóa học, tôi hy vọng vẫn tiếp tục cùng với các bạn làm chủ và mở rộng áp dụng giải pháp Solarwinds với mục đích giám sát hệ thống Công nghệ thông tin tại công ty mình ngày càng hiệu quả hơn.