Khóa học quản lý vận hành Trung tâm dữ liệu CDFOM

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

EPI training course

Dựa trên cơ sở khoá học 24 giờ học của hãng EPI về quản lý trang thiết bị trong Data Center- CDFOMCertified Data Center Facilities Operation Manager cùng kinh nghiệm thực tế của tôi trong quá trình vận hành Trung tâm Dữ liệu. Hãng EPI chia các khóa học về Data Centre theo 02 hướng đối tượng: 03 khóa học về thiết kế và xây dưng (D&B) DC gồm CDCP, CDCS, CDCE và 05 khóa học về quản trị vận hành (O&M) DC, trong đó cơ bản và hiệu quả nhất là khóa học CDFOM. Khóa học CDFOM nguyên bản chỉ ra cho các bạn cần phải có cái gì – WHAT, còn việc thực hiện các nội dung dó – HOW – là việc của các bạn 🙂 , điều đó dẫn đến nhiều khó khăn cho học viên trong việc hiểu về “lý thuyết” nhưng chưa đi đến hết mức của vấn đề – không có Case Study.

Vì vậy tôi đưa ra khóa học này dựa trên khóa học cơ bản CDFOM – đồng thời cung cấp thêm các nội dung hữu ích thực tế quá trình vận hành DC (gồm kiến thức về D&B CDCP; O&M CDFOM & các Case Study cụ thể)  giúp các bạn đạt được các kiến thức chuyên sâu về quản lý vận hành của DC. Các bạn chú ý là kiến thức vận hành không tách rời với kiến thức thiết kế – xây dựng DC nhé.

Các nội dung như hoạch định năng lực (capacity planning), các tiêu chuẩn về an toàn (safety standards), các luật định và tiêu chuẩn quốc tế, công tác quản lý con người, nhà cung cấp, đối tác cũng như kiến thức, kỹ năng xử lý sự cố/nguy cơ được tôi truyền tải một cách dễ hiểu, thiết thực. Với những kiến thức và kỹ năng chương trình mang lại, công tác quản lý hoạt động của Data Center sẽ rất khoa học, đơn giản hoá nhưng vẫn mang tính hiệu quả và kinh tế.

Sau khi hoàn tất khoá học này, học viên có đủ kiến thức và kỹ năng để:

 • Thiết lập một nhóm điều hành và quản lý về hoạt động của Data Center (Data center facilities operations team)
 • Quản lý và động viên đội ngũ quản lý về facilities của Data Center
 • Để thiết lập được các cam kết SLA và quản lý về cả trách nhiệm, cũng như sử dụng hệ sốn đánh giá KPI
 • Quản lý các nhà cung cấp (vendors) và đo lường hiệu suất, hiệu quả của các vendors này
 • Thiết lập và quản lý hệ thống bảo mật tài khoản theo các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe như chuẩn ANSI/TIA-942
 • Điều hành và giải quyết các yêu cầu phát sinh một cách an toàn và tuân thủ theo luật định
 • Điều hành và quản lý hiệu quả hoạt động của Data Center
 • Quản lý các văn bản, tài liệu liên quan đến Data Center
 • Có khả năng lý giải việc đầu tư hay không đầu tư mua một thiết bị nào đó cho Data Center
 • Quản lý hiệu quả hệ thống cáp CNTT
 • Quản lý các hoạt động hằng ngày trung tâm dữ liệu

THỜI LƯỢNG: 02 ngày (16 giờ)

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Khoá học dành cho những cá nhân/bộ phận/đơn vị  chịu trách nhiệm về việc quản lý, quản trị, vận hành đảm bảo Data Center luôn “hi-availabe”, hạn chế tối đa thời gian “downtime”, tối ưu về chi phí đầu tư và vận hành DC.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA KHOÁ HỌC

Học viên nên có kiến thức tương đương khoá CDCP®

NỘI DUNG KHÓA HỌC CDFOM:

 • Chương 1: Tổ chức đội điều hành hoạt động trung tâm dữ liệu
 • Chương 2: Quản lý nhà cung cấp dịch vụ
 • Chương 3: Quản lý bảo trì trang thiết bị
 • Chương 4: Quản lý thỏa thuận cấp độ dịch vụ
 • Chương 5: Quản lý an toàn lao động
 • Chương 6: Kiểm soát an ninh
 • Chương 7: Quản lý trung tâm dữ liệu hàng ngày – chuyên sâu nội dung ServiceDesk, Incident Process, Change Management Process…
 • Chương 8: Quản lý khả năng đáp ứng
 • Chương 9: Quản lý cáp
 • Chương 10: Kiểm soát vệ sinh môi trường và côn trùng
 • Chương 11: Hệ thống giám sát và tự động hóa
 • Chương 12: Xây dựng và quản lý tài liệu kỹ thuật
 • Chương 13: Quản lý vòng đời thiết bị
 • Exam logistics-Exam Structure-Exam tips-Sample Exam Q&A.