ITIL v3 vs. ITIL 4; ITIL 4 Foundation

Có rất nhiều câu hỏi về ITIL 4 và ITIL v3 khác gì nhau không, có nên học ITIL v3 Foundation tại thời điểm này không khi mà ITIL 4 Foundation đã có từ cuối quý I năm 2019. Ngồi chờ đến giờ tư vấn, mình lược dịch từ tài liệu FAQ của Axelos về ITIL 4 để các bạn tham khảo, trên thực tế có nhiều thuật ngữ khi Việt hóa khó mà chính xác 1-1, mình có tham chiếu tiếng Anh bên cạnh, mình có nhấn mạnh 1 số điểm chính yếu cần quan tâm theo quan điểm của mình. Các bạn tham chiếu nguồn tại trang web của AXELOS, quy định là không được dẫn link Axelos về các website cá nhân

Sự khác biệt của ITIL v3 và ITIL 4?

Với sự ra đời của ITIL 4, ITIL xét tới một bức tranh toàn cảnh lớn hơn nhiều so với các phiên bản trước, với sự nhấn mạnh vào hoạt động nghiệp vụ và thế giới công nghệ, cách thức mà mọi thứ liên quan hoạt động, và phương thức mà ITIL sẽ làm việc cùng với Agile, DevOps và chuyển đổi số (digital transformation) trong tương lai

Vòng đời (Lifecycle) -> Hệ thống giá trị dịch vụ (Service Value System)

Service Value SystemITIL hiện tại đã được xây dựng để làm ITSM vượt ra ngoài việc cung cấp các dịch vụ để tiến tới cung cấp việc mang lại các giá trị tới người dùng cuối (end-to-end value). ITIL 4 được xây dựng xoay quanh khái niệm Hệ thống giá trị dịch vụ (SERVICE VALUE SYSTEM – SVS) thay vì khái niệm Vòng đời dịch vụ như ITILv3

Thành phần chính của SVS là Chuỗi giá trị dịch vụ (SERVICE VALUE CHAIN), một mô hình vận hành chỉ ra danh mục các hành động chính cần thiết để đáp ứng lại các yêu cầu và tạo điều kiện cho quá trình tạo ra giá trị (value).

Chuỗi các hành động này khi áp dụng thực tế sẽ được biết đến như là Luồng giá trị (VALUE STREAM), nôm na là value stream là các instance cụ thể của service value chain; vì khái niệm nàyvòng đời dịch vụ của ITIL v3 có thể xem chỉ là MỘT VÍ DỤ về áp dụng Service Value Chain (Mọi người hết sức lưu ý việc này)

– Quy trình (Process) –> Kinh nghiệm (PRACTICES)

Nếu các phiên bản trước nói tới Quy trình (Process) là chính thì ITIL 4 nhấn mạnh vào các PRACTICES. Một Practices là một tập nguồn lực của tổ chức được cấu trúc để thực hiện một công việc hoặc hoàn thành một mục tiêu. Do đó các Practices sẽ bao gồm không chỉ các quy trình và thủ tục hướng dẫn, mà bao gồm cả con người, các kỹ năng có được, đối tác, nhà cung cấp, thông tin, công cụ và nhiều thứ khác. Trong ITIL 4 có tất cả 34 practices

– Các nguyên tắc định hướng (GUIDING PRINCIPLES)

Trong ấn phẩm cuối cùng của ITIL v3, ITIL Practitioner thì các nguyên tắc định hướng đưa ra lần đầu, cho tới hiện tại thì các nguyên tắc này được đặt ở trung tâm của ITIL 4. Các nguyên tắc định hướng của ITIL bao gồm:

  • · Tập trung vào giá trị (Focus on Value)
  • · Bắt đầu ở nơi bạn đang đứng (Start Where You Are)
  • · Tiến triển một cách lặp lại và có phản hồi (Progress iteratively with feedback)
  • · Hợp tác và thúc đẩy “tầm nhìn” (Collaborate and promote visibility)
  • · Suy nghĩ và làm việc một cách tổng thể (Think and work holistically)
  • · Giữ mọi thứ đơn giản và có thể thực hiện (Keep it simple and Practical)
  • · Tối ưu và tự động hóa (Optimize and automate)

Bốn chiều (FOUR DIMENSIONS) trong ITIL v4

Để hỗ trợ cho cách tiếp cận tổng thể hướng tới quản lý dịch vụ, ITIL cũng định nghĩa 4 khía cạnh chung (four dimensions); các khía cạnh này được xem là quan trọng đối với sự hiệu quả và tối ưu trong tạo ra giá trị cho khách hàng và các đối tượng liên quan dưới dạng các sản phẩm và dịch vụ. 4 khía cạnh chung này cũng thể hiện cho các quan điểm cần phù hợp với toàn bộ hệ thống Giá trị dịch vụ

Với các phương thức làm việc khác: Agile/ DevOps/ Lean

ITIL 4 cũng tham chiếu các framework khác và tích hợp với các phương thức làm việc mới bao gồm Agile, DevOps, Lean, Quản trị IT (IT governance) và khả năng lãnh đạo (Leadership framework)

link from https://www.facebook.com/notes/manh-cuong-nguyen/itil-v3-vs-itil-4-itil-4-foundation/10219543777604359/