ITIL v3 Foundation 2011

Information Technology Infrastructure Library 2011 foundation (ITIL)

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, các doanh nghiệp đã và đang trang bị cho mình một hệ thống IT ngày càng phức tạp và rất tốn kém. Tuy nhiên, kết quả mang lại từ các đầu tư cho IT không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận với chi phí đã bỏ ra. Nhiều doanh nghiệp cũng đã trang bị những hệ thống kiểm soát và phân tích đầu tư nhưng rất khó để có được một kết quả hoàn hảo trong một số môi trường có tính phức tạp cao và có độ biến động nhanh như IT.

Chương trình đào tạo ITIL 2011 FOUNDATION được thiết kế, xây dựng dựa trên framework ITIL (Information Technology Infrastructure Library) của Văn phòng Chính phủ Thương mại Vương quốc Anh (OGC, Office of Government Commerce) và kinh nghiệm của những nhà lãnh đạo và quản lý CNTT từng làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia trong nhiều lĩnh vực như: tài chính, ngân hàng, kiểm toán, sản xuất, thương mại, xây dựng, công nghệ, dịch vụ, khách sạn, chứng khoán, an ninh và bảo mật thông tin…

Hệ thống ITIL sẽ là một định hướng mới trong việc quản lý và điều hành trong lĩnh vực IT của các doanh nghiệp xem IT như là một bộ phận kinh doanh hơn là một đơn vị kỹ thuật thuần túy. Từ đó doanh nghiệp có cơ sở để cân nhắc và tìm kiếm giải pháp đầu tư một cách hiệu quả hơn nhờ các thành quả tiến bộ của công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả kinh doanh thông qua việc nâng cao chất lượng của dịch vụ IT ngay trong chính doanh nghiệp
Mục tiêu của khóa học là làm sao sau khi hòan tất khóa học, học viên có thể:

 • Hiểu rõ các khái niệm cốt lõi của quản lý dịch vụ IT để xác định được ITIL có thể mang lại hiệu quả gì cho doanh nghiệp.
 • Xác định và đánh giá đúng các quy trình ITIL khác nhau liên quan đến IT Service Management (ITSM)
 • Biết được lợi ích chính của các quy trình và áp dụng chúng vào mô hình dịch vụ IT tại doanh nghiệp
 • Nắm rõ mối tương quan mật thiết giữa họat động của IT và tòan bộ công việc kinh doanh. Kiểm soát kết quả và tiến trình hoạt động của toàn bộ tổ chức bằng việc ứng dụng và triển khai các dự án như thiết kế, xây dựng hệ thống, quản lý năng lực hệ thống, cải tiến chất lượng dịch vụ liên tục;
 • Tìm hiểu các khái niệm về ITSM thông qua các câu chuyện & ví dụ thực tế ứng dụng trong các hệ thống CNTT.
 • Nắm bắt được cơ bản cách thức, những nguồn lực cần thiết và khó khăn gặp phải khi triển khai ITIL tại môi trường doanh nghiệp Việt Nam.
 • Có môi trường chia sẻ kinh nghiệm, những khó khăn vướng mắc và kết nối thành công với những thành công trong cùng lĩnh vực, nghành nghề hay định hướng nghề nghiệp;
 • Mở rộng mối quan hệ nghề nghiệp, quan hệ xã hội.
 • Tự tin vượt qua kỳ thi “Foundation Certificate IT Service Management” (Chứng nhận cơ bản về ITSM).

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

+ Các giám đốc IT, giám đốc công nghệ;

+ Các chuyên viên phụ trách CNTT;

+ Chuyên gia tư vấn IT;

+ Các nhà quản lý trung cấp và cao cấp;

+ Chuyên viên quản trị và hỗ trợ IT

+ Các cá nhân muốn tìm hiểu và nâng cao kỹ năng quản lý dịch vụ CNTT.

THỜI LƯỢNG: 16 giờ với thuyết giảng ngắn, thảo luận mở và thực hành theo các tình huống thực tế, tìm hiểu những case study cụ thể.

NỘI DUNG KHÓA HỌC  –  Học viên được cấp tài liệu, video.

Module 1: ITIL 2011 Introduction

 • Introduction.
 • ITIL & best practice in service management
 • What is service management ?
 • Key Principles, Models and Concepts Service Lifecycle.

Module 2: Service Strategy

 • Strategy Management for IT Services
 • Service Portfolio
 • Business Relationship Management
 • Demand Management
 • Financial Management

Module 3: Service Design

 • Design Coordination.
 • Service Catalog Management.
 • Service Level Management.
 • Supplier Management.
 • Information Security Management.
 • Availability Management.
 • Capacity Management.
 • IT Service Continuity Management.

Module 4: Service Transition

 • Transition Planning and Support
 • Service Asset & Configuration Management
 • Change Management
 • Knowledge Management

Module 5: Service Operation

 • Event Management
 • Incident Management
 • Request Fulfillment
 • Access Management
 • Problem Management
 • 04 Funtions:                                                                                                                                                 

–  Service Desk Function                                                                                                                            

 –  IT Operations Management Function                                                                                                   

 –  Technical Management Function                                                                                                          

 –  Application Management Function

Modules 6: Continual Service Improvement

 • Deming Cycle.
 • 7 Steps of Continual Service Improvement.
 • Service Reporting and Measuremen.

Module 7: REVIEW & CASE STUDY

 • Trình bầy Case Study quá trình triển khai ITIL cho doanh nghiệp ngân hàng.
 • Full test 01 ITIL 2011 foundation.

Module 8: Homework and Practice Exam Questions

 • Diagrams and Handouts
 • Homework and Practice Exam Questions

Sau khi kết thúc khóa học, các bạn vẫn tiếp tục cùng tôi trao đổi kiến thức về ITIL. Tôi sẽ giúp đỡ các bạn hết sức trong khả năng của tôi. Tôi hy vọng lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ cách thức áp dụng framework ITIL sao cho phù hợp với công việc quản lý chất lượng dịch vụ Công nghệ thông tin tại đơn vị của các bạn.