My Certificates

Trải qua thời gian trực tiếp làm việc và học tập, ngoài kiến thức và kinh nghiệm thực tế, tôi luôn chú ý rèn luyện khả năng sư phạm, lòng nhiệt tình… để có thể truyền đạt kiến thức đến người học hiệu quả nhất .

Tôi đã tham gia rất nhiều khóa học trong nước/nước ngoài, giảng viên Việt Nam/nước ngoài, onsite/online để từ đó thấy được cảm nhận và những mong muốn của người đi học.

Các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin của tôi tại đây

https://www.linkedin.com/profile/preview?locale=en_US&trk=prof-0-sb-preview-primary-button

– Đây là một số chứng chỉ có liên quan cụ thể đến các nội dung khóa học ITIL và Solarwinds, kỹ năng quản lý dự án, kiểm soát chất lượng, quản lý Data Centre.

+  Solarwinds SCP Certified

HoaiN SCP Cert 4289

– Chứng chỉ quản lý dự án và kiểm soát chất lượng:  PMP, 6sigma Green Belt Certified.

 6sigmaGBCPMP

–  ITIL v3 2011 Foundation Certified.  Intermediate OSA, SOA, CSI, PPO and MALC Completion Cert.

itil foundation 2011 HoaiN

SOA certCSI cert

OSA ITIL intermedia cert

ITIL Intermediate PPOITIL MALC Completion Cert

– Chứng chỉ quản lý Data Centre

CDCS_HoaiN_cert   DC Project Management ModelPower CalculatingDC Floor PlanningDCCA CertificateEnergy managers & Facility managers

 – Quản lý hệ thống ảo VMware vSphere
VMware vSphere manage and design for security certvmware vsphere manage availability cert