Hiệu ứng tích cực khi sử dụng công nghệ trong cung cấp dịch vụ CNTT

Môi trường cạnh tranh không cho phép sự chậm trễ, sự lãnh phí, và đưa ra quyết định sai lầm…

Tốc độ thay đổi về công nghệ chóng mặt, mức độ tích hợp giữa các thành phần công nghệ thông tin ngày càng phức tạp và không ngừng mở rộng phạm vi, tiến tới ma trận.

Tốc độ triển khai các dịch vụ mới, đi kèm theo đó là y/c đáp ứng về hạ tầng CNTT như các máy chủ, ứng dụng… đòi hỏi mức độ quản lý tài nguyên hệ thống và tài nguyên nhân lực khoa học…

Toàn thấy yêu cầu, nhu cầu… vậy những người chịu trách nhiệm ra quyết định, thực hiện quyết định phải làm sao ?

Câu trả lời là phải áp dụng “công nghệ” vào trong quá trình cung cấp dịch vụ. Việc áp dụng cần thực hiện từ mức quy trình (process), đến các công nghệ hiện đại trong phạm trù công nghệ thông tin. “Số hóa” một cách tích cực nhất hệ thống CNTT để đáp ứng được cả năng “Hội tụ thông tin”.

Một ví dụ sinh động

Implement moves and changes 70% faster with the Trellis platfor