GIỚI THIỆU

  MỤC TIÊU 
  • Đem đến cho khách hàng các dịch vụ tư vấn, đào tạo về ITIL / Quản lý vận hành Data Centre / Giải pháp giám sát hệ thống CNTT có chất lượng tốt nhất với chi phí phù hợp.
  • Triển khai giải pháp giám sát hệ thống Network, Server , Application, Design & Build – Operation & Management  Data Centre đối với các doanh nghiệp có nhu cầu.
  • Thật hạnh phúc khi được chia sẻ kiến thức.
CUNG CẤP DỊCH VỤ: 
 – Dịch vụ tư vấn quản lý dịch vụ Công nghệ thông tin:  
   Tôi tư vấn  cho các cá nhân/công ty có nhu cầu quản lý chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin miễn phí:
  • Cung cấp dịch vụ đánh giá năng lực giám sát hệ thống công nghệ thông tin một cách toàn diện đối với quý công ty. Đồng thời, tôi tư vấn đến quý công ty giải pháp khắc phục các hạn chế nếu có.
  • Cung cấp dịch vụ đánh giá về thiết kế và vận hành Trung tâm dữ liệu Data Centre.
– Dịch vụ đào tạo:

Dịch vụ đào tạo của tôi được triển khai dưới hai hình thức:

  • Đào tạo tập trung (public training): Các khoá đào tạo tập trung được tổ chức định kỳ hàng tháng.
  • Đào tạo tại chỗ (in-house training): Các khoá đào tạo tại chỗ được tổ chức theo yêu cầu của tổ chức, doanh nghiệp.
  • Tôi đào tạo bằng tiếng Việt, tài liệu và bài kiểm tra bằng tiếng Anh.

1.  Khóa học ITIL 2011 foundation với chi phí thấp nhất. Tôi đảm bảo ngoài việc tiếp thu kiến thức để tự tin lấy chứng chỉ, các bạn còn có được cái  nhìn chân thực nhất về cách thức triển khai và áp dụng ITIL vào mục đích quản lý dịch  vụ CNTT.

2. Các khóa học về sản phẩm Solarwinds gồm Orion NPM, NAT, SAM.

3. Các khóa học về thiết kế, vận hành trung tâm dữ liệu CDCP, CDFOM.

– Các khóa học tôi trực tiếp đào tạo:

 +  ITIL v3  Foundation 2011. 

 +  Solarwinds NPM v11.5.

         +  Quản lý vận hành Trung tâm dữ liệu CDFOM.

Dịch vụ triển khai giám sát hệ thống Công Nghệ Thông Tin:

Tôi nhận triển khai các dự án về giám sát hệ thống mạng, máy chủ, ứng dụng đối với các công ty có nhu cầu với bộ giải pháp của Solarwinds

Leave a Reply

Name
Email
Website

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *