Tư vấn

  1. Với nhiều năm kinh nghiệm  làm việc trong lĩnh vực ITIL (Tham gia triển khai dự án, vận hành, quản trị và cải tiến hệ thống ITSM…), tôi muốn chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình đến các cá nhân/doanh nghiệp có nhu cầu áp dụng ITIL vào việc quản lý dịch vụ Công nghệ Thông tin.
  2. Với hơn 15 năm kinh nghiệm triển khai, vận hành các hệ thống ứng dụng trong ngân hàng. Trải nghiệm với nhiều giải pháp giám sát hệ thống công nghệ thông tin như Solarwinds, MS SCOM, IBM Tivoli, HP APM, Tibco Hawk, Oracle Grid Control, VCenter, Scripts … Tôi cung cấp dịch vụ tư vấn các giải pháp giám sát  hệ thống Công nghệ thông tin: bao gồm giám sát từ các thành phần hạ tầng như network, server, database  đến các ứng dụng như Web App, SOA… có rất nhiều giải pháp để thực hiện một vấn đề, nhưng lựa chọn giải pháp phù hợp và hiệu quả với doanh nghiệp của bạn mới là điều quan trọng nhất.